top of page

TJÄNSTER.

LISTA jobbar med så väl verksamhetsutveckling som med olika typer av stödfunktioner.

 

Vi skapar förutsättningar för skolor, förvaltningar, företag och föreningar att klara sitt arbete när de upplever att de saknas tid eller kompetens. Vi erbjuder våra kunder allt ifrån skräddarsydda helhetslösningar där vi leder och driver utvecklingsprocesser till kortsiktiga administrativa uppdrag. 

Vi  kännetecknas av flexibilitet. Möjligheten att anpassa oss efter kundens behov är vår styrka. Kontakta gärna oss om ni har specifika behov eller önskemål så kan vi diskuterar lösningar som passar just er! Exempel på tjänster vi erbjuder listas nedan: 

Image by CDC

Stöd till skolor

 • Stöd och handledning av skolledare.

 • Stöd och handledning i personalutvecklingsarbetet. 

 • Planera och genomföra pedagogiska utvecklingsprojekt.

 • Administrativt stöd kopplat till rektorsuppdraget. 

 • Producera dokument såsom verksamhetsplaner, åtgärdsprogram och kvalitetsrapporter. 

 • Uppföljning av det systematiska kvalitetsarbetet.

 • Schemaläggning.

 • Budgetuppföljning.

 • Rapporter till SCB.

 • Ansökan om statsbidrag 

 • Handledning av modellen för elevhälsomöten - EHM (strukturerade möten över professionsgränserna mellan elevhälsan och undervisande lärare)

 • Socialt och pedagogiskt stöd till elever i behov av särskilda insatser.

 • Hemundervisning och andra insatser för elever med problematisk skolfrånvaro.

 • Bygga relationer med elev och vårdnadshavare för att skapa en brygga mellan hem och skola.

Anchor 1
Image by Austin Distel

Stöd till företag och föreningar 

 • Stöd och handledning i personalutvecklingsarbetet. 

 • Kartlägga av styrkor och utvecklingsområden inom en organisation. 

 • Bistå ledningsgrupper i organisationsförändringar.

 • Genomföra förändringsprocesser.

 • Erbjuder ett utarbetat koncept för gruppintervjuer.

 • All form av administrativt stöd. 

 • All form av receptionsstöd 

 • Producera dokument såsom verksamhetsplaner, åtgärdsprogram och kvalitetsrapporter. 

 • Uppföljning av systematiska kvalitetsarbetet.

 • Schemaläggning.

 • Medlemshantering.

 • Styrelseuppdrag.

 • Administrativt stöd.

 • Planera och genomföra event eller läger.

 • Arrangera resor.

Anchor 2
Image by Austin Distel

Stöd till förvaltningar och andra organisationer

 • All form av administrativt stöd.

 • Kartlägga av styrkor och utvecklingsområden inom en organisation. 

 • Bistå ledningsgrupper i organisationsförändringar.

 • Genomföra förändringsprocesser.

 • Erbjuder ett utarbetat koncept för gruppintervjuer.

 • En heltäckande samordningsfunktion mellan skola och socialtjänst i samband med placeringar av barn och unga.

 • Stödfunktion i samband med skolbyte för placerade barn och unga.

 • Relationsbyggande åtgärder till placerade barn och unga före, under och efter en placering.

 • Stödja förvaltningens arbete med att genomföra SiSam-modellen.

 • En heltäckande samordningsfunktion mellan socialtjänsten och skolan i samband med placeringar av barn och unga.

 • Säkerställer en obruten skolgång för placerade barn och unga.

 • Vara en stödfunktion till socialsekreterare i samband med placeringar av barn och unga.

Anchor 3
Image by Anna Samoylova

Stöd i SiSam- och SAMS-modellen

Länk till PDF: Obruten skolgång för placerade barn och unga.

Anchor 4
Image by Stephen Phillips - Hostreviews.

Boka möte

Boka möte - ställ frågor - lämna synpunkter

Henric Malmvall

Epost: henric.malmvall@listautveckling.se

Mobil: 079 010 23 41

Tack för din förfrågan!

Boka 5
Image by You X Ventures
Anchor 6
bottom of page